Appendix 7.1: Antibiotika regimer ved infektiøs endocarditis

De her anførte anbefalinger er baseret på rekommendationer fra internationale guidelines og de i Danmark faktisk anvendte regimer. Anbefalingerne er således, hvor der ikke er konsensus, et kompromis mellem disse.  Der er lagt vægt på at nationalt anvendte regimer er inkluderet i anbefalingerne. Især behandlingsregimer omhandlende empirisk initial behandling og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis udviser national forskellighed.

I de efterfølgende tabeller er angivet max. doser, som reduceres efter de i parentes angivne vægtbaserede doser. Det skal understreges, at valg af antibiotisk regime så vidt muligt baseres på resistensbestemmelse, og skift af antibiotika kun kommer på tale ved alvorlig allergisk reaktion eller behandlingssvigt.

Tabel 7.6 Empirisk initialbehandling af endocarditis og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis

Tabel 7.7 Streptococcus og relaterede slægter med MIC for penicillin ≤ 0.125 µg/ml

Tabel 7.8 Streptococcus og relaterede slægter med MIC for penicillin > 0.125 - < 2 µg/ml

Tabel 7.9 Enterococcus

Tabel 7.10 Stafylococcus

Tabel 7.11 HACEK

Tabel 7.12 Svampe

Tabel 7.13 Peroral antibiotisk behandling af endokarditis


Tabel 7.6 Empirisk initialbehandling af endocarditis og behandling af dyrkningsnegativ endocarditis

Empirisk behandling gives til der er svar på bloddyrkninger, hvorefter behandlingen ændres i overensstemmelse med dyrkningsresultatet. Se venligst indledning til Appendix 7.1 som baggrund for angivelse af to mulige initialbehandlinger.

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Native klapper

Uden kendt penicillin allergi

   
 Ampicillin
   plus
3 g x 4 i.v./døgn (50 mg/kg x 4) 4 - 6
 Dicloxacillin
   plus
3g x 4 iv  
 Gentamicin 3 mg/kg x 1/døgn (max 240 mg) første 2***

 Eller*

   
 Meropenem
   plus 
2 g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x 3) 4 - 6
 Gentamicin 3 mg/kg x 1/døgn (max 240 mg) første 2***

 Ved type-1 penicillin allergi:

   
 Vancomycin
   plus
1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2) 4 - 6
 Gentamicin 3 mg/kg x 1/døgn (max 240 mg) første 2***

 Hjerteklapproteser

 Vancomycin
   plus
1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2) 6
 Gentamicin 3 mg/kg x 1/døgn (max 240 mg) første 2***

 Evt. i kombination med Rifampicin**

600 mg x 2 (7 mg/kg x 2) p.o.

6

* Den dyrkningsnegative behandling rettes til efter patientens historik og comorbiditet.

** Rifampicin/fucidin: Rifampicin rekommanderes i internationale guidelines. Fucidin (dosering: 500 mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) har vist analog effekt i forhold til biofilmdannelse. Ved endocarditis på hjerteklapproteser suppleres altid med Rifampicin eller Fucidin. Generelt kan der være en fordel i at afvente behandling med Rifampicin de første dage for at mindske risikoen for resistensudvikling.

*** Videre dobbelt/triple antibiotisk behandling efter ophør af Gentamycin konfereres i Endocarditis team.

Hvis 2. eller 3. linje behandling er mindre ønskværdig (allergisk reaktion) kan en testdosis gives under  anæstesiologisk back-up.


Tabel 7.7 Streptococcus og relaterede slægter (non-hæmolytiske- og hæmolytiske streptokokker, pneumokokker, defekte streptokokker, aerokokker o.a.) med MIC for penicillin ≤ 0.125 µg/ml.

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Penicillin G

5 mill.IE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x 4)

4 - 6
6 ved protese

 Ved Penicillin allergi

   
 Ceftriaxon
   eller 
2 g i.v./døgn (25 mg/kg)

4 - 6
6 ved protese

 Meropenem* 2 g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x3)

 Ved IgE medieret Penicillin allergi

 Vancomycin

 

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)

4 - 6
6 ved protese

* Ceftriaxon rekommanderes i internationale guidelines.

Hvis 2. eller 3. linje behandling er mindre ønskværdig (allergisk reaktion) kan en testdosis gives under anæstesiologisk back up.


Tabel 7.8 Streptococcus og relaterede slægter (non-hæmolytiske- og hæmolytiske streptokokker, pneumokokker, defekte streptokokker, aerokokker o.a.) med MIC for penicillin > 0.125 - <2 g="" ml="" strong="">

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Penicillin G*
   plus

5 mill.IE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x4)

4 - 6
protese: 6

 Gentamicin 3 mg/kg x 1 i.v./døgn første 2

 Ved Penicillin allergi

   
 Ceftriaxon
   plus
2 g i.v./døgn (25 mg/kg) 4 - 6
protese: 6
 Gentamicin
 
   eller
 3 mg/kg x 1 i.v./døgn  første 2
 Meropenem**
   plus
2g x 3 i.v./døgn (25 mg/kg x 3) 4 - 6
protese: 6
 Gentamicin 3 mg/kg x 1 i.v./døgn første 2

 Ved IgE medieret penicillin allergi

 Vancomycin

 

1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x2)

4 - 6
protese: 6

* Ved MIC > 2 µg/ml da konferere med klinisk mikrobiolog mhp udvidet resistensbestemmelse. Ved Penicillin MIC >8 µg/ml rekommanderes Vancomycin plus Gentamicin og behandling bør altid konfereres mhp mulige alternativer aht nyrefunktionen.

** Ceftriaxon rekommanderes i internationale guidelines.

Hvis 2. eller 3. linje behandling er mindre ønskværdig (allergisk reaktion) kan en testdosis gives under anæstesiologisk back up.


Tabel 7.9 Enterococcus.

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Ampicillin*
   plus

3 g (50 mg/kg) x 4 i.v./døgn

4 - 6

 Gentamicin** 3 mg/kg x 1 i.v./døgn første 2

 Ved Penicillin allergi

   
 Vancomycin
   plus
1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2) 6
 Gentamicin 3 mg/kg x 1 i.v./døgn første 2

* Ved Penicillin MIC ≤8 µg/ml kan anvendes Penicillin, alternativt Ampicillin. Ved Penicillin eller Ampicillin MIC >8 µg/ml da Vancomycin plus Gentamicin. 

** Ved fund af Gentamicin højresistente enterokokker kan Ampicillin plus Ceftriaxon (4Gx1) være en behandlingsmulighed. Konferering med klinisk mikrobiolog anbefales mhp. udvidet resistensbestemmelse og behandlingsvalg.


Tabel 7.10 Stafylococcus.

Endocarditis på native klapper eller hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Penicillin følsomme
 Penicillin G

 Ved protese suppl. med
 Rifampicin*


5 MIE x 4 i.v./døgn (65.000 IE/kg x 4)


600 mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2)


4 - 6
protese: 6

6

 Methicillin følsomme
 Dicloxacillin

 Ved protese suppl. med
 Rifampicin*


3 g x 4 i.v./døgn (30 mg/kg x 4)


600 mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2)


4 - 6
protese: 6

6

 Ved Penicillin allergi
 Cefuroxim

 Ved protese suppl. med
 Rifampicin*


3 g x 3 i.v./døgn (45 mg/kg x 3)


600 mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2)


4 - 6
protese: 6

6

 Ved type-1 penicillin allergi:
 Vancomycin**

 Ved protese suppl. med
 Rifampicin*


1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)


600 mg x 2 p.o. (7 mg/kg x 2)


4 - 6
protese: 6

6

 Methicillin resistente***
 Vancomycin**

 Ved protese suppl. med
 Rifampicin*


1 g x 2 i.v./døgn (15 mg/kg x 2)


600 mg x 2 (7 mg/kg x 2) p.o.


4 - 6
protese: 6

6

Ca. 20 - 25% af S. aureus er penicillin følsomme – her vælges Penicillin i stedet for Dicloxacillin.

* Rifampicin/Fucidin: Rifampicin rekommanderes i internationale guidelines. Fucidin (dosering: 500 mg x 3 p.o. (8 mg/kg x 3) har vist analog effekt i forhold til biofimdannelse. Ved endocarditis på hjerteklapproteser suppleres altid med rifampicin eller fucidin. Generelt kan der være en fordel i at afvente behandling med Rifampicin de første dage for at mindske risikoen for resistensudvikling.

** Vancomycin: reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, terapeutisk dal-niveau 10-20(-25) µg/ml. Er plasma koncentrationen vedvarende < 10 µg/ml, kan dosis øges til 3 g/døgn. Infunderes langsomt > 1 time for at undgå »red man« syndrom.

*** Alternativt Daptomycin 10mg/kg/dag, konferer med klinisk mikrobiolog.

Hvis 2. eller 3. linje behandling er mindre ønskværdig (allergisk reaktion) kan en testdosis Penicillin/Dicloxacillin gives under anæstesiologisk back up.


Tabel 7.11 HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter (tidl. Actinobacillus og Hemophilus), Cardiobacterium, Eikenella og Kingella arter)

Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser.

 Antibiotika

Dosis

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

Varighed (uger)

 Ceftriaxon*

2 g i.v./døgn (25 mg/kg)

4 - 6
protese: 6

 Ved IgE medieret penicillin allergi
 Ciprofloxacin


400 mg x 2 i.v./døgn (6 mg/kg x2)

4 - 6
protese: 6

 * Initial behandling til resistensbestemmelse foreligger.


Tabel 7.12 Svampe. Endocarditis på native klapper og hjerteklapproteser

 Antibiotika

Dosis

Varighed (uger)

 Liposomalt amphotericin B
   eller
 Caspofungin

4 mg/kg x 1 i.v./døgn

50 mg x1

≥ 8
efterfulgt af
p.o. beh.

Et echinocandin præparat, som f.eks. Caspofungin, foretrækkes ved nedsat nyrefunktion.

Peroral behandling: Fluconazol 400 mg x 1 (5 mg/kg) eller Voriconazol 200 mg x 2 (7 mg/kg x 2) afhængig af resistens, fortsættes evt. livslangt.

Svampebehandling er under alle omstændigheder specialistbehandling og bør løbende konfereres med mikrobiolog.


Tabel 7.13. Peroral antibiotisk behandling af endokarditis

 Organisme

Antibiotika

Ved nedsat nyrefunktion se Appendix 7.2

 

 Stafylokokker – penicillin følsomme

Amoxicillin 1g x 4

plus
Rifampicin 600 mg x2
eller

fucidin 750 mg x2

 Stafylokokker – penicillin resistente

Dicloxacillin 1 g x4

plus
Rifampicin 600 mg x2
eller

fucidin 750 mg x2

* Streptokokker (med penicillin MIC ≤ 1 mg/L)

Amoxicillin 1g x 4

plus
Rifampicin 600 mg x2
eller

moxifloxacin 400 mg x 1

 E. faecalis **

Amoxicillin 1g x 4

plus
moxifloxacin 400 mg x 1 
eller

linezolid 600 mg x 2

Andre regimer kan foreslås i udvalgte tilfælde, men dette bør altid aftales med den klinisk mikrobiologiske afdeling efter resistensbestemmelse.

Grænseværdier for resistensbestemmelse

*Der anvendes EUCAST grænseværdier (breakpoints). For de non-hæmolytiske streptokokker anvendes EUCAST pneumokok breakpoints for moxifloxacin og rifampicin.

**Der er ikke noget EUCAST breakpoint for E. faecalis og moxifloxacin. Deranvendes S: MIC ≤ 0.5 mg/L.

Det er op til den enkelte klinisk mikrobiologiske afdeling, hvilken metode man anvender til resistensbestemmelse af de enkelte antibiotika.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK